Traditionel kørsel

o

Traditionel kørsel


Traditionel Kørsel 9 juni 2024 på:

Det grønne Museum, Randersvej 4 Auning

Østjysk Køre Selskab afholder Traditionel Kørestævne i forbindelse med Arbejdshestens dage

For de interesserede er der mulighed for ophold i flere dage, og man kan benytte det omliggende landskab til, "Private Driving" ved Det Grønne Museum og Gl. Estrup.

Propositioner for konkurrence i Traditionel Kørsel d. 9 juni 2024

Arrangør: Østjysk Køre Selskab.

Stævneansvarlig: Østjysk Køre Selskab. Stævneleder: Ivan Bak

Der køres efter det nye reglement fra 2024, som er tilgængeligt på Dansk Køre Forbunds hjemmeside:

Alle traditionelle spandtyper kan deltage.

Alle medlemmer af et køreselskab /-forening under Dansk Køre Forbund kan deltage. Deltagelse fra udlandet er også mulig.

Konkurrencen består af disciplinerne A-B-C.

Disciplin A, præsentation: Der vil være to præsentationsdommere, og præsentationen vil foregå på to forskellige steder.

Disciplin B, rute: Ruten forventes at være ca. 14 km. En del af ruten lidt stejl og krævende. Ruten består af asfalt, skovveje og grusveje. En befærdet vej skal passeres 2 gange, trafikken stoppes ikke, men der er en hjælper tilstede.

Disciplin C, keglekørsel: Obligatorisk. To gennemkørsler. Forhindringskørslen vil foregå på gårdspladsen.

På områderne omkring bygningerne må der kun køres i skridt, undtaget er keglebanen.

Præmieoverrækkelse vil foregå på keglebanen og forspændt, og reglementeret påklædt.

En foreløbig tidsplan med forbehold for evt. ændringer ser således ud:

Kl. 9,00 til 9,30 Kuskebriefing – i forbindelse med morgenkaffe, dem der har lang afstand bliver sat til senere start (øks giver kaffe og brød til kusken, øvrige for egen betaling)

Kl. 10.00 første start på disciplin A. Umiddelbart herefter starter man på disciplin B.

Kl. ca. 13.00 Disciplin C.

Kl. ca. 16.00 Præmieoverrækkelse

Tilmelding og stævnegebyr:

Deltagelse koster 400,- pr. ekvipage. Hertil kommer evt. tilkøb som det fremgår af tilmeldingsskemaet.

Tilmelding og betaling senest fredag d. 1 maj til ØKS email: sekretaer.oeks@gmail.com hvortil den udfyldte tilmeldingsblanket sendes, tilmeldingsblanket findes på: https://www.danskkoereforbund.dk/page/reglementer-mv-traditionel-koersel. Kan også rekvireres hos Ivan Bak - e-mail: ivan@hjulmager.dk Betaling til ØKS konto 6128 – 9041258628 eller mobil pay 416715 hvor indbetaling foretages (husk navn!) Ekvipagens deltagerantal oplyses ved tilmelding.

Bemærk at der på stævnepladsen opkræves entré for tilskuere som også giver adgang til museerne på Gl. Estrup (ekvipagerne får udleveret adgangskort til området og hjælpere får udleveret gratis adgangstegn til Det Grønne Museum).

Praktiske oplysninger:

Hestepas og dokumentation for gyldig vaccination mod influenza og stivkrampe, skal fremvises ved forlangende. (husk at indbetale kuskelicens)

Ved ankomst, spørg efter P-plads.

Opstaldning.

Der er mulighed for opstaldning hos: Gl. Estrup Rideklub, Liltvedvej 28, 8963 Auning. Pris pr boks pr døgn er 200 kr med strøelse, man rengør selv og medbringer foder. Der er også mulighed for udendørs folde. Oplys venligst ankomst tidspunkt. Bestilling: Hanne Pedersen, telefon 22988423, email: sekretaer.oeks@gmail.com

Deltagere har mulighed for at campere på stævnepladsen, men der er ingen mulighed for tilslutning af elektricitet.

Forplejning.

For de som ønsker det, er der fællesspisning lørdag aften, pris 225 kr, tilmelding: sekretaer.oeks@gmail.com

Der er restaurant på Det Grønne Museum/ Gl. Estrup, hvor der er mulighed for at købe mad.

Der er også mulighed for at købe lidt mad på stævnepladsen.

.

Spørgsmål kan rettes til:

Traditionel kørsel: Ivan Bak, ØKS, ivan@hjulmager.dk, telefon 20992462 eller

Sekretær Hanne Pedersen, ØKS, sekretaer.oeks@gmail.com telefon 22988423