Brugskørsel

o

Brugskørsel

Arbejdshestens Dage 8-9. juni 2024

Åbent mesterskab i brugskørsel

Propositioner for konkurrence i brugskørsel.

Østjysk Køreselskab afholder åbent mesterskab i brugskørsel i forbindelse med arbejdshestens

dage.

Arrangør Østjysk Køreselskab.

Der køres efter reglement for brugskørselsstævner, som kan findes på dansk køreforbunds

hjemmeside:

Dansk Køre Forbund | Brugskørsel (danskkoereforbund.dk)

Alle medlemmer af et køreselskab/køreforening under dansk køreforbund kan deltage For danske

Kuske gøres opmærksom på, at der skal indløses kuskelicens i Dansk Køreforbund. Der skal

vælges kuskelicens national (pris 250 kr)

Deltagere fra udlandet er også meget velkomne. Ved tilmelding i konkurrencen, har man to starter

lørdag den 8. juni, en formiddag og en eftermiddag. Det er den bedste gennemkørsel enten

formiddag eller eftermiddag, dvs den gennemkørsel som har laveste strafpoint, som tæller med i

konkurrencen

Deltagelse koster 300 kr, dertil kommer evt. tilkøb, som det fremgår af tilmeldingsskemaet til

arbejdshestens dage.

Der kan tilmeldes i klasserne:

Klasse 1: 1 spand pony/hest øvet.

Klasse 2: Valgfrit 2 spand pony/hest eller 1 spand pony/hest begynder

Foreløbig tidsplan:

Kl 9.00-9.45 morgenkaffe fulgt af gennemgang af banen for kuske. ØKS giver morgenkaffen til

kusken, øvrige er for egen regning

Kl ca. 10.00-12.00 Gennemkørsel af banen første gang.

Kl ca. 12.00-13.00 Frokost.

Kl 13.00-15.00 Gennemkørsel af banen 2. gang.

Kl ca 16-16.30 kaffe og præmieoverrækkelse.